Navigácia

Obsah

Späť

Informačný seminár pre záujemcov o regionálnu značku kvality PONITRIE

Vážení členovia MAS,

dovoľujeme si Vás pozvať na informačný seminár pre záujemcov o regionálnu značku kvality PONITRIE, ktorá sa bude konať pod záštitou Asociácie subjektov cestovného ruchu Topoľčianky v spolupráci s MR Radošinka dňa 23. októbra 2019 (t. j. streda) o 15:00 hod. v priestoroch Hotela HRADNÁ STRÁŽ**** Topoľčianky.

Informačný seminár pre záujemcov o regionálnu značku PONITRIE predchádza, korešponduje a výborne nadväzuje na podujatie Smart vidiek (24.10.2019, Agrokomplex Nitra), kde sa už so značkou kvality a jej fungovaním reálne môžete stretnúť.

Informačným seminárom Vás budú viesť zakladateľky a koordinátorky regionálnej značky  PONITRIE Ing. Ľudmila Elexová (Šmardová) PhD., a Ing. Renáta Lelovská.

Súčasťou informačného seminára je občerstvenie, študijné materiály, ukážky a ochutnávka regionálnych produktov.

Tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdravom a úctou,

 

Ing. Miroslava Jokai
tel.: +421-905-978536
email: miroslava.jokai@hradnastraz.sk

 

Seminár - Regionálna značka kvality

Vyvesené: 21. 10. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť