Navigácia

Obsah

Späť

Oznam o podpise zmluvy s NSK

OZNAM o podpise zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom

 

 

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja – Doc. Ing. Milan Belica PhD. a predseda občianskeho združenia „Mikroregión TRÍBEČSKO“ –  Juraj Mesko podpísali Zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s VZN NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK v znení VZN NSK č. 9/2018.

 

Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť „Mikroregiónu TRÍBEČSKO“ – konečnému prijímateľovi v súlade s ustanoveniami danej zmluvy dotáciu na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov pre projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na rok 2020, sumou vo výške 24 275,33 EUR.

Zmluva nadobudla účinnosť dňa 01.10.2020.

Vyvesené: 7. 10. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť