Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o podpise zmluvy s NSK

 

 

Logá

OZNAM o podpise zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom

 

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja – Doc. Ing. Milan Belica PhD. a predseda občianskeho združenia „Mikroregión TRÍBEČSKO“ –  Juraj Mesko podpísali Zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s VZN NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK v znení VZN NSK č. 9/2018.

 

Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť „Mikroregiónu TRÍBEČSKO“ – konečnému prijímateľovi v súlade s ustanoveniami danej zmluvy dotáciu na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov pre projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na rok 2019, sumou vo výške 23 815,60 EUR.

 

Zmluva nadobudla účinnosť dňa 13.07.2019.

 

Vyvesené: 18. 7. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť