Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o podpise zmluvy s NSK

OZNAM o podpise zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom

 

 

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja – Doc. Ing. Milan Belica PhD. a predseda občianskeho združenia „Mikroregión TRÍBEČSKO“ –  Juraj Mesko podpísali Zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s VZN NSK č. 2/2017.

 

Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť „Mikroregiónu TRÍBEČSKO“ – konečnému prijímateľovi v súlade s ustanoveniami danej zmluvy dotáciu na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov pre predbežné projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na rok 2018, sumou vo výške 16 329,26 EUR.

Zmluva nadobudla účinnosť dňa 27.09.2018.

Vyvesené: 16. 10. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť