Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie Výzvy č. 1 na výber odborných hodnotiteľov

logáMiestna akčná skupina Mikroregión TRÍBEČSKO

si Vás dovoľuje informovať, že vyhlasuje výzvu č. 1 na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 24.07.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 04.10.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 11.10.2019

 

Výzva: Znenie výzvy a požadované prílohy

 

Vyvesené: 9. 7. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť