Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci nástroja 1 LEADER NSK

                  LEADER          2

 

     Miestna akčná skupina MAS Mikroregión TRÍBEČSKO sa plánuje zapojiť do výzvy NSK/LEADER1/2021-Op12 vyhlásenej  Nitrianskym samosprávnym  krajom v  rámci Nástroja 1 LEADER NSK a z tohto dôvodu vyhlasuje  dňa 24.01.2022  na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS Mikroregión TRÍBEČSKO Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v termíne od 24.01.2022 do 18.02.2022 pre opatrenia: 

 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

 2. Podpora činnosti združení a spolkov

     Príjímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude od 24.01.2022 do 18.02.2022  v čase od 8:00 do 12:00 v priestoroch kancelárie MAS Tríbečsko, Parková 253/12, 951 93 Topoľčianky (budova Obvodného zdravotného strediska), telefón: +421 918 596 624 e-mail: partlova.tribecsko@gmail.com, tribecsko@gmail.com

 

     V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spomínanej výzvy neváhajte kontaktovať našu kanceláriu.

Výzva MRT/NSK/LEADER/2022 (621.59 kB)

 

Prílohy k výzve:

Žiadosť o dotáciu 2022 (416 kB)

Návrh Zmluvy o poskytnutí dotácie (24.71 kB)

Výberové kritériá a hodnotiace kritéria pre Opatrenie 1 LEADER NSK (721.25 kB)

Výberové kritériá a hodnotiace kritéria pre Opatrenie 2 LEADER NSK (717.7 kB)

Usmernenie k enviromentálnym aktivitám 2022 (697.68 kB)

VZN9-2020 (186.03 kB)

 

Programový manuál (PM1)

Programový manuál (PM1) (355.32 kB)

Vyvesené: 24. 1. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť