Obsah

LEADER NSK

Logo

Miestna akčná skupina OZ Mikroregión TRÍBEČSKO sa plánuje zapojiť do výzvy NSK/LEADER1/2024-Op12 vyhlásenej Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Nástroja 1 LEADER NSK a z tohto dôvodu vyhlasuje dňa 05.02.2024 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ Mikroregión TRÍBEČSKO Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v termíne od 05.02.2024 do 01.03.2024 pre Opatrenia:
 
  1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
  2. Podpora činnosti združení a spolkov
 
Prijímanie projektových návrhov - žiadosti o dotáciu bude počas pracovných dní od 05.02.2024 do 01.03.2024 v čase od 09:00 do 13:00 hod. (alebo podľa dohody) v kancelárii MAS OZ Mikroregión TRÍBEČSKO v Topoľčiankach, ul. Parková 12 (budova bývalého zdravotného strediska).
 
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výzvy neváhajte kontaktovať našu kanceláriu.
 
Mgr. Ján Žilovec
+421 903 261 559
 
Ing. Patrícia Šabíková
+421 902 562 682