Navigácia

Obsah

Mikroregión Tríbečsko (MAS)

ma za cieľ skvalitniť život obyvateľov na svojom územie, čomu ma napomocť spolupráca s verejnosťou opierajúca sa o priestup zdola nahor. Zámerom občianskeho združenia Mikroregión Tribečsko je tiež získanie štátutu Miestnej akčnej skupiny, k čomu má vypracovanie strategického dokumentu prispieť.