Obsah

Základné informácie

Prihláška za člena k stiahnutiu tu:

Prihláška za člena

Vyplnenú prihlášku zašlite poštou na adresu združenia: Občianske združenie Mikroregión TREÍBEČSKO, Hlavná 114, 951 93 T o p o ľ č i a n k y  alebo odovzdajte osobne v sídle združenia.