Navigácia

Obsah

Nástroj 2, dotácia NSK

Výzvy zo stratégie CLLD - časť IROP

Miestna akčná skupina Mikroregión TRIBEČSKO vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

 

Výzva: IROP-CLLD-T388-512-001: Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Výzva: IROP-CLLD-T388-512-002: Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Výzva: IROP-CLLD-T388-512-003: Aktivita: F2 Verejná kanalizácia

Výzva: IROP-CLLD-T388-511-004: Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Výzvy - TRIBEČSKO

1. VýzvaISMRMT0120105 Stiahnuté: 432x | 05.07.2018

2. Žiadosť o NFP z dotacie NSK, 2015 Stiahnuté: 453x | 05.07.2018

3. Zmluva MR TR - k. žiadateľ, vzor, 2015 Stiahnuté: 405x | 05.07.2018

Stránka

  • 1