Navigácia

Obsah

LEADER NSK

Úspešné projekty LEADER NSK

LEADER NSK 2022

Biodiverzita okolo nás

Biodiverzita okolo nás

Potulky v povodí drevenice

Potulky v povodí drevenice
Vybudovanie skladu na náradie a materiály potrebné pre činnosť OZ - druhá etapa

Vybudovanie skladu na náradie a materiály potrebné pre činnosť OZ - druhá etapa

Modernizácia výrobného procesu - zakúpenie pasterizátora

Modernizácia výrobného procesu - zakúpenie pasterizátora

Drevené technické pomôcky do tréningovej haly

Drevené technické pomôcky do tréningovej haly


LEADER NSK 2021

Rekonštrukcia školiacej miestnosti štadión Tatran Topoľčianky

Rekonštrukcia školiacej miestnosti štadión Tatran Topoľčianky

Vybudovanie skladu na náradie a materiály potrebné pre činnosť OZ - prvá etapa

Vybudovanie skladu na náradie a materiály potrebné pre činnosť OZ - prvá etapa

Propagačné materiály pre deti

Propagačné materiály pre deti 2

Nakladanie s biologicky rozložitelným odpadom

Nakladanie s biologicky rozložitelným odpadom

Modernizácia výrobného procesu - výmena elektrického varného kotla

Modernizácia výrobného procesu - výmena elektrického varného kotla

Maringotka pre účely predaja mlieka

Maringotka pre účely predaja mlieka

Kultivácia a zatraktívnenia prostredia športového areálu Tatran Topoľčianky a priľahlých plôch

Kultivácia a zatraktívnenia prostredia športového areálu Tatran Topoľčianky a priľahlých plôch

Chladiace zariadenie pre regionálne produkty – rozšírenie aktivity Zriadenie predajného miesta regionálnych produktov PONITRIE z roku 2020

Chladiace zariadenie pre regionálne produkty – rozšírenie aktivity Zriadenie predajného miesta regionálnych produktov PONITRIE z roku 2020


LEADER NSK 2020

Vydanie knihy s pracovným názvom 300 rokov uhorských a rakúskych aristokratických rodov na panstve Topoľčianky

Vydanie knihy s pracovným názvom 300 rokov uhorských a rakúskych aristokratických rodov na panstve Topoľčianky

 

Rekonštrukcia priestorov štadiónu Tatran využívaných OFK Tatran Topoľčianky - nákup a umiestnenie vybavenia do šatní

Upravený trávnik = vizitka klubu

Upravený trávnik = vizitka klubu

Zriadenie predajného miesta regionálnych produktov PONITRIE - aktivita nadväzujúca na Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre záujemcov o regionálnu

Zriadenie predajného miesta regionálnych produktov PONITRIE - aktivita nadväzujúca na Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre záujemcov o regionálnu

Materiálno - technické vybavenie tréningového procesu

Materiálno - technické vybavenie tréningového procesu

Ekologický spôsob vykurovania prevádzky na výrobu medoviny - tepelné čerpadlo

Ekologický spôsob vykurovania prevádzky na výrobu medoviny - tepelné čerpadlo